Het eerste consult zal een goed inzicht moeten geven in de klacht(en) waarmee de patiënt zich presenteert. Middels een vragenlijst en het intakegesprek willen we een zo goed mogelijk inzicht krijgen over de historie van de klacht. Hoelang bestaat het probleem al en wat heeft men mogelijk al ondernomen om het probleem aan te pakken. Wat verergert en verlicht de pijn en natuurlijk ook gegevens over de algehele gezondheid zijn belangrijke aandachtspunten.

In een aantal gevallen zullen we mogelijk in het verleden gemaakte röntgenfoto’s of MRI’s opvragen.

Uiteindelijk zullen de gegevens van het vraaggesprek en onderzoek een goed inzicht moeten geven over het te behandelen probleem. De werkdiagnose kan worden gemaakt en een behandelplan opgesteld. Uiteraard wordt dit met de patiënt besproken en volgt een eerste lichte behandeling.