Na afronding van mijn studie fysiotherapie was ik zeer geinteresseerd geraakt in wervelkolom- en bekkenklachten. Manuele therapie leek een logisch vervolg, maar de opleiding tot chiropractor was een grotere uitdaging. Meer diepgang, meer kennis en een uitgebreider arsenaal aan behandeltechnieken.

Daar de studie niet in Nederland gevolgd kan worden vertrok ik naar Engeland en begon opnieuw en zeer gemotiveerd aan deze inmiddels 5-jarige full time studie.

Eenmaal afgestudeerd startte ik mijn praktijk in 1988 aan de Cannaertserf in Breda. De gestage groei van de praktijk maakte uitbreiding noodzakelijk.

Sinds 2000 is de praktijk gevestigd aan de Concordiastraat en kwam chiropractor Scott Corsi de praktijk versterken. Zijn werkdagen zijn maandag en vrijdag.

Patiënten met vooral nek-, rug- en bekkenklachten worden op een prettige en professionele wijze behandeld in een goed geoutilleerde praktijkruimte.

Contacten met huisartsen en specialisten worden zo goed mogelijk onderhouden.

T.P. de Baat