Tijdens de behandelingen staat de correctie van wervels en bekken centraal. Dit geschiedt op een veelal pijnloze wijze. De chiropractor is bij uitstek gespecialiseerd om middels gedoseerde manipulaties de wervels en bekken te corrigeren.

Deze correcties worden uitgevoerd met de hand. Het is mogelijk dat bij een aantal correcties een “krakje” ervaren wordt. Dit is echter niet bij alle technieken het geval. De gekozen methode van correctie is onder meer afhankelijk van het probleem en de conditie van de patient.

De behandeling is veelal pijnloos.

De wervels en bekken worden omgeven door spieren die de stand en functie hiervan beinvloeden. Ter ondersteuning van de correcties is het mogelijk dat verkrampte spieren moeten worden gemasseerd en verslapte spieren getraind middels enige oefeningen.

Adviezen omtrent o.a. houding, juistere belasting van nek en rug, verdeling van dagelijkse activiteiten en mogelijk stress reductie complementeren de behandelingen omdat een actieve bijdrage van de patient essentieel is voor een zo goed mogelijk herstel van de klacht.

In de eerste fase liggen de behandelingen wat dichter bijelkaar. In deze fase moeten stand en functie van wervels, bekken en spieren geleidelijk en voor zover mogelijk weer hersteld worden. In het begin kan daarom de pijn soms zelfs iets toenemen. Geleidelijk moet de verbetering gaan plaatsvinden. Vaak verloopt dit met enige ups en downs.

De tweede fase bestaat uit het consolideren van de verbetering. De intervallen tussen de behandelingen worden steeds groter, b.v. 4 weken, 6 weken, 3 maanden. Met name bij klachten die al langer bestonden is een dergelijk beleid raadzaam.

vervolgbehandeling