Het zou fantastisch zijn als we alle patiënten volledig van hun klachten af kunnen helpen en dat hun klachten nooit meer terugkomen. U zult begrijpen dat het resultaat van de behandeling afhankelijk is van diverse factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het wel of niet aanwezig zijn van slijtage, hoe lang de klachten al aanwezig zijn, kan de patiënt belastende houdingen en activiteiten makkelijk of juist moeilijk mijden (bijvoorbeeld door werk of gezin), volgt de patiënt oefeningen en adviezen goed op en is er mogelijk ook sprake van stress. Dit betekent dat bij de ene patiënt wel degelijk sprake zal zijn van een volledig klachtenvrij beeld en bij de andere patiënt een goede verbetering is ontstaan, maar dat de klachten niet volledig meer kunnen verdwijnen.

Veel mensen hebben ook de neiging wanneer hun klachten verminderen weer slordiger te worden in de belasting van het klachtengebied. Dit is vaak een reden dat klachten weer de neiging hebben om enigszins terug te komen. Het behoud van een goed resultaat ook op langere termijn betekent voor velen op een “ontspannen” manier accuratesse blijven tonen ten aanzien van de belasting van nek of rug, ook wanneer men duidelijk minder of geen klachten meer heeft.

resultaat
callcenter
tips
43055937_m